xinh đẹp

Thiên sứ được ban cho những khải tượng phước hạnh, hoặc sự hiểu biết thấu suốt về Thiên Chúa.


Bộ sưu tầm 20 hình nền thiên sứ siêu dễ thương để mang lại may mắn và hạnh phúc

Các thiên sứ thường khi xuất hiện trong hình dạng loài người, mặc dù các nhà thần học cho rằng thiên sứ không có thân xác, nhưng có thể hoá thân. Thiên sứ được...

»